คืนเงิน 2% บวกฟรีหลังเดิมพันถึง 5,555 บาท

ซุปเปอร์คาสิโนสดคืนเงิน 2% บวกฟรีหลังเดิมพันรับฟรีเดิมพันและคืนเงินสูงถึง 5,555 บาท

ซุปเปอร์คาสิโนสดคืนเงิน 2% บวกฟรีหลังเดิมพัน

ข้อกำหนด & เงื่อนไข

  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าไทยทั้งหมด
  2. สมาชิกต้องเดิมพันใน “คาสิโนสด” (คลับ M88 และคลับมาเก๊า) สมาชิกจะได้รับฟรีเดิมพันและคืนเงินจากยอดเดิมพันเสียสุทธิ (กำไรสุทธิจะไม่นับ) ดังตารางด้านล่างนี้
   ยอดเดิมพันเฉลี่ย ฟรีเดิมพัน คืนเงิน
   ตั้งแต่ 1,000 888 บาท
   ตั้งแต่ 1,800 1,500 บาท
   ตั้งแต่ 3,500 3,000 บาท 1%
   ตั้งแต่ 8,000 5,555 บาท 2%
   ***ยอดเดิมพันเฉลี่ย = ยอดเดิมพันรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

 

 1. เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข สมาชิกต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 8,888 บาทภายในระยะเวลาโปรโมชั่นนี้
 2. สมาชิกต้องมีจำนวนบิลเดิมพันที่ตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อย 50 บิลขึ้นไปภายในระยะเวลาโปรโมชั่นนี้
 3. ยอดคืนเงินจ่ายออกสูงสุดที่ 3,333 บาท และจ่ายออกขั้นต่ำที่ 300 บาท
 4. สมาชิกเพียงคลิกปุ่ม “ขอรับโปรโมชั่นนี้” (หลังจากเข้าสู่ระบบ) และทำการยื่นเรื่อง
 5. รายการเดิมพันที่เสมอ โมฆะ เดิมพันทั้งสองฝั่ง จะไม่สามารถนำมาคำนวณในบิลเดิมพันและยอดเดิมพันหมุนเวียนได้
 6. ยอดฟรีเดิมพันและยอดคืนเงินที่ได้รับ สมาชิกจะต้องมียอดเดิมพันหมุนเวียน 8 เท่าในหน้า “คาสิโนสด”
 7. สมาชิกผู้ขอรับโปรโมชั่นนี้ยินยอมในเงื่อนไขการวางเดิมพันหมุนเวียน 8 เท่าและไม่สามารถยกเลิกใดๆ ได้
 8. ยอดฟรีเดิมพันและยอดคืนเงินจะทำการปรับให้บัญชีสมาชิกภายใน 7 วันทำการหลังโปรโมชั่นสิ้นสุดลง
 9. ข้อตกลงทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น