Chiêu chơi bạc bịp xóc đĩa mới nhất: Nước Ion (Có ngày vỡ mồm)