Phía sau một cô gái.. Cả tiệm nét bỗng chốc yên lặng