Thánh bịp dùng quân nặng không tang lừa 2 Tỷ tại Campuchia