“Thầy Bói” quân Xóc đĩa 10 ăn cả 10- Vét bạc không cần dụng cụ