Tỉ lệ ra chẵn lẻ trong xóc đĩa – Công thức tính chuẩn 100%