Bát Tàng Hình giúp siêu bịp “xơi” bạc tỷ tại sòng xóc đĩa