Cao thủ dùng đồ xóc đĩa bịp lừa cả sới bạc hơn 500 Triệu