Dân chơi 65 tuổi liều lĩnh mang quân xóc đĩa bịp và cái kết