Miss Asia Beauty 2017 Phạm Oanh khoe vếu khủng – Nhìn “ngon” vỡi