Trường Giang quỳ lạy trước độ lầy lội của “thánh lầy” Mạc Văn Khoa