Đưa đồ xóc đĩa vào là bịp được – Một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm